slogan

Partners

Lyceum Kralingen werkt met verschillende instellingen samen, waaronder:

Hoger Onderwijs

Studenten uit het hoger onderwijs ondersteunen onze leerlingen van verschillende leerjaren bij hun projecten voor het Science Festival of het Technasium. Het niveau van de projecten krijgt hierdoor een enorme impuls. Onze brugklasleerlingen gaan jaarlijks naar de TU Delft jaarlijks om alvast kennis te maken met de TU. Soortgelijke bezoeken hebben we met de Hogeschool Rotterdam voor onze havoleerlingen in het voorexamenjaar.

Mavo’s van LMC

Sinds het schooljaar 2008-2009 hebben we een samenwerkingsverband met Hildegardis Mavo. Leerlingen die net geen havoadvies krijgen of een TL/havoadvies hebben, maar wel graag naar het Lyceum Kralingen zouden gaan, verwijzen we naar de Hildegardis Mavo of Lucia Petrus Mavo waar zij in een aparte TL/havoklas komen. Per leerjaar wordt er vervolgens gekeken of die leerlingen alsnog naar de havoafdeling van Lyceum Kralingen kunnen overstappen. Omgekeerd kunnen leerlingen die het bij ons om wat voor reden dan ook niet redden gemakkelijk de overstap maken naar Hildegardis Mavo of Lucia Petrus Mavo.

Technasium Netwerk Rijnmond

Het Lyceum Kralingen vormt van met vier andere scholen in de regio het Netwerk Technasium Rijnmond. De scholen delen hun kennis over het Technasium onderwijs met elkaar. Op deze manier wordt de positie van Technasium scholen in de regio versterkt.