slogan

Samenwerkingen

Lyceum Kralingen werkt met verschillende instellingen samen. Een greep uit het aanbod.

TU Delft

Lyceum Kralingen richt niet alleen maar haar blik op de toekomst, ze zet er zelf ook daadwerkelijk stappen in. Zo is er een intentieverklaring ondertekend waarin opgenomen staat dat de vwo-leerlingen uit het derde leerjaar bij hun projecten voor de het Science Festival ondersteund worden door studenten en een docent van de TU Delft. De projecten worden vervolgens ook op de TU Delft afgerond. Het niveau van de projecten krijgt hierdoor natuurlijk een enorm impuls. Daarnaast wordt er jaarlijks een gastcollege op het Lyceum Kralingen verzorgd door de TU Delft. Een soortgelijke overeenkomst bestaat er met HRO voor de derdejaars havo-leerlingen.

Hildegardis

Sinds het schooljaar 2008-2009 bestaat er een samenwerkingsverband met Hildegardis Mavo. Leerlingen die net geen havo-advies krijgen of een TL/havo-advies krijgen maar wel graag op het Lyceum Kralingen zouden willen komen, worden in eerste instantie doorverwezen naar Hildegardis Mavo. Daar wordt een aparte TL/havo-klas gevormd. Per leerjaar wordt er vervolgens gekeken of die leerlingen alsnog naar de havo-afdeling van Lyceum Kralingen kunnen overstappen. Omgekeerd kunnen leerlingen die het bij ons om wat voor reden dan ook toch niet redden gemakkelijk de overstap maken naar Hildegardis Mavo.

HRO Techniekplaza

HRO Techniek PlazaSinds het schooljaar 2008-2009 bestaat er een samenwerkingsverband tussen HRO en Lyceum Kralingen. Derdeklas leerlingen van de havo krijgen ondersteuning van de studenten van de HRO bij hun projecten en in voorbereiding op deelname aan Olympiades.

Technasium Netwerk Rijnmond

Het Lyceum Kralingen vormt van met vier andere scholen in de regio het Netwerk Technasium Rijnmond. De scholen delen de kennis over het Technasiumonderwijs met elkaar. Op die manier wordt de positie van Technasiumscholen in de regio versterkt.