slogan

Ouders

Contacten met ouders onderhouden wij intensief, met de gedachte dat thuis, school en wereld in nauwe verbinding staan. De mentor legt meteen het eerste jaar huisbezoeken af en we nodigen alle ouders uit voor bijeenkomsten en presentaties van leerlingen.

Jaarplanning 2016-2017

Klik hier om de jaarplanning van het Lyceum Kralingen schooljaar 2016-2017 te downloaden.

Magister

Klik hier om in te loggen in Magister. Hier kunt u de handleiding downloaden voor magister 6. Voor een instructie en filmpjes over hoe u de app van Magister (META) op uw telefoon kunt gebruiken, klikt u hier.

Ouderavonden

Het Lyceum Kralingen kent verschillende soorten ouderavonden: ouderavonden over een specifiek onderwerp (voorlichtingsavonden) en ouderavonden naar aanleiding van de rapporten.

  • Dinsdag 13 september 2016 ouderavond

– Voorlichting Eindexamen 2016-2017
– Hoe kies ik een studie ouders H5 V6 sept. 2016

  • Dinsdag 29 november 2016 – n.a.v. rapport 1
  • Dinsdag 28 maart 2017 – n.a.v. rapport 2

 

Medezeggenschapsraad

Elke school in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad (MR) . Het is een inspraakorgaan bestaande uit ouders, personeelsleden en leerlingen.
De MR heeft advies- of instemmingsbevoegdheid op allerlei inhoudelijke- en organisatorische zaken van de school.

De MR-leden in 2015-2016 zijn:

Personeelsgeleding:
F. Tiemens, voorzitter
A. Ozer,
D. Klijnsma,
E. Yilmaz

Oudergeleding:
Vacature

Leerlinggeleding:
Vacature

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de MR als u een vraag heeft. Gebruik daarvoor het volgende mailadres; info@lyceumkralingen.nl

Enquêtes

Schoolindex Oudertevredenheid