Deze website maakt gebruik van Cookies. Meer informatie.

Ik snap het

Praktisch

Alle praktische informatie op een rijtje. De schoolvakanties, schoolregels en meer staan op deze pagina.

Coronavirus

Het coronavirus raakt ons ook. Lees via onderstaande knop de belangrijkste informatie op onze speciale pagina.

Agenda 2020-2021

Onze agenda voor het schooljaar 2020-2021.

Schoolgids & schoolplan

In de schoolgids leest u meer over de lesprogramma’s en praktische zaken. Het schoolplan beschrijft achtergronden van het onderwijs en onze pedagogische uitgangspunten.

Decaan & Vertrouwenspersonen

Ben je eindexamenleerling of sta je op het punt om je vakkenpakket/profiel te kiezen? Dan kan onze decaan Joyce Roovers je ondersteunen.

Wil je iets kwijt dat niet bij je mentor of andere docent kan? Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen, zij hebben een geheimhoudingsplicht. Je kunt altijd aankloppen bij Patricia Derksen, Luc van Leeuwen en Joke Wijnolts.

Schoolregels & absentie

Wij verwachten van alle leerlingen en medewerkers gedrag dat uitgaat van drie kenmerken: respect, geduld en zelfbeheersing. Hierop zijn onze grondregels gebaseerd:

PTO/PTA

Programma voor toetsing onderbouw (PTO) en het programma voor afsluiting (PTA)

Examenreglement

Het examenreglement voor schooljaar 2020-2021.

Ouderraad

Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te onderhouden en nodigen alle ouders een aantal keer per schooljaar uit voor ouderavonden en presentaties. Om mee te praten over het onderwijs hebben we een ouderraad en een medezeggenschapsraad (MR). Heeft u belangstelling voor een van deze raden? Stuur dan een mail naar info@lyceumkralingen.nl.

Social Media

Helemaal op de hoogte blijven? Bezoek onze social media kanalen!

Vacatures

Geïnteresseerd om op onze school te werken? Bekijk dan onze vacatures op Meesterbaan.

Rekeningnummer

Lyceum Kralingen IBAN: NL87 ABNA 0408 7957 94

Kennismaken?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om verder kennis te maken? Bekijk ze via onderstaande knop!