Praktisch

Alle praktische informatie op een rijtje. De schoolvakanties, schoolregels en meer staan op deze pagina.

Stroomschema Corona

Wanneer mag een leerling met gezondheidsklachten wel/niet naar school komen? Bekijk hieronder het stroomschema.

Agenda 2020-2021

Onze agenda voor het schooljaar 2020-2021.

Schoolgids & schoolplan

In de schoolgids leest u meer over de lesprogramma’s en praktische zaken. Het schoolplan beschrijft achtergronden van het onderwijs en onze pedagogische uitgangspunten.

Schoolregels & absentie

Wij verwachten van alle leerlingen en medewerkers gedrag dat uitgaat van drie kenmerken: respect, geduld en zelfbeheersing. Hierop zijn onze grondregels gebaseerd:

PTO/PTA

Programma voor toetsing onderbouw (PTO) en het programma voor afsluiting (PTA)

Examenreglement

Het examenreglement voor schooljaar 2020-2021.

Ouderraad

Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te onderhouden en nodigen alle ouders een aantal keer per schooljaar uit voor ouderavonden en presentaties. Om mee te praten over het onderwijs hebben we een ouderraad en een medezeggenschapsraad (MR). Heeft u belangstelling voor een van deze raden? Stuur dan een mail naar info@lyceumkralingen.nl.

Social Media

Helemaal op de hoogte blijven? Bezoek onze social media kanalen!

Vacatures

Geïnteresseerd om op onze school te werken? Bekijk dan onze vacatures op Meesterbaan.