Deze website maakt gebruik van Cookies. Meer informatie.

Ik snap het
Zoeken

Praktisch

Alle praktische informatie op een rijtje. De schoolvakanties, schoolregels en meer staan op deze pagina.

Agenda 2024-2025

Klik op onderstaande knop voor belangrijke data voor het schooljaar 2024-2025 (inclusief de toetsweken en vakanties).

Schoolgids & schoolplan

In de schoolgids leest u meer over de lesprogramma’s en praktische zaken. Het schoolplan beschrijft de achtergronden van het onderwijs en onze pedagogische uitgangspunten.

Magister handleiding

Bekijk de handleiding voor Magister Web via onderstaande knop.

PTO/PTA

Via onderstaande knoppen kun je het Programma voor Toetsing PTO (Onderbouw), Programma voor Toetsing en Afsluiting PTA (bovenbouw) en het examenreglement downloaden.

Decaan & Vertrouwenspersonen

Ben je eindexamenleerling of sta je op het punt om je vakkenpakket/profiel te kiezen? Dan kan onze decaan Joyce Roovers je ondersteunen.

Wil je iets kwijt dat niet bij je mentor of andere docent kan? Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen, zij hebben een geheimhoudingsplicht. Je kunt altijd aankloppen bij Idris Ataman, Patricia Derksen en Astrid Troost.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep gemotiveerde leerlingen die de mening van de leerlingen probeert door te voeren in het beleid én leuke activiteiten organiseert zoals vieringen van feestdagen en schoolfeesten. Meer info? Check de onderstaande pagina!

Schoolregels, inhaalregels & aanvraag verlof

Wij verwachten van alle leerlingen en medewerkers gedrag dat uitgaat van drie kenmerken: respect, geduld en zelfbeheersing. Hierop zijn onze grondregels gebaseerd. Hieronder kunt u de schoolregels nalezen, het aanvraagformulier voor verlof downloaden en de samenvatting van de regels omtrent toetsen vinden (algemene regels, afname toets en inhaalregels).

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut wordt opgesteld door het bevoegd gezag en regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

Ouderraad & Adviesraden

Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te onderhouden en nodigen alle ouders een aantal keer per schooljaar uit voor ouderavonden en presentaties. Om mee te praten over het onderwijs hebben we een ouderraad, een medezeggenschapsraad (MR), een adviesraad voor het Technasium en een adviesraad voor het Codasium. Heeft u belangstelling in deelname aan een van deze raden? Stuur dan een mail naar info@lyceumkralingen.nl.

Social Media

Helemaal op de hoogte blijven? Bezoek onze social media kanalen!

Vacatures

Geïnteresseerd om op onze school te werken? Bekijk dan onze vacatures op Meesterbaan.

Rekeningnummer

Lyceum Kralingen IBAN: NL87 ABNA 0408 7957 94

Kennismaken?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om verder kennis te maken? Bekijk ze via onderstaande knop!